Retourtermijn

U heeft het recht om binnen een termijn van 60 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 60 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Retourneren is gratis via PostNL als u gebruikmaakt van ons antwoordnummer. Uiteraard kunt u
de producten ook via een andere vervoerder retourneren, dan zijn de kosten wel voor u
Ons retouradres
Hurksestraat 43 5652AH Eindhoven
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen."

Dit kun je niet retourneren

 • Cadeaubonnen en -kaarten
 • Artikelen die om redene van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om
  teruggestuurd te worden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken
 • Digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen
  met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en hij heeft verklaard dat hij
  daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding)
 • De levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na
  levering is verbroken;
 • Artikelen die op maat/persoonlijk gemaakt worden, zoals gegraveerd bestek en op maat gemaakte gordijnen
 • Bloemen, planten en kerstbomen die een beperkte houdbaarheid hebben

Gratis retourneren

Retourneren is gratis via PostNL als u gebruikmaakt van ons antwoordnummer. Uiteraard kunt u
de producten ook via een andere vervoerder retourneren, dan zijn de kosten wel voor u

Verpak je artikel stevig

Het liefst in de originele doos.
Beschadigd of defect artikel ontvangen?
Wij verzoeken u het gebrek zo spoedig mogelijk na ontdekking aan ons kenbaar te maken.
Bestelling met meerdere artikelen van dezelfde verkoper?
De retourtermijn start dan pas wanneer alles bezorgd is.

arrow_upward